Το κείμενο της παραγράφου 28 των συμπερασμάτων δεν περιείχε αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τις συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών (Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων) και των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων) τη Δευτέρα και την Τρίτη, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις πρόσφατες επανειλημμένες ενέργειες και δηλώσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του και τη δήλωση της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και να προαγάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας με βιώσιμο τρόπο».